Vi har tatt sommerferie! Ut juli og første veka i august er vi stengt på Algrøy. God sommar!