Velkomment til butikken vår på Algrøy og Bondens Marked i Bergen!

I veke 50 og fram til jul har vi ope onsdag, torsdag, fredag kl. 18.00 – 20.00 og laurdag kl. 10.00 – 14.00

OBS! Nye opningstider på Bondens Marked frå denne veka:

I veke 50 og fram til jul har vi ope onsdag, torsdag, fredag kl. 18.00 – 20.00 og laurdag kl. 10.00 – 14.00

OBS! Nye opningstider på Bondens Marked frå denne veka: