Velkommen til gardsbutikken på Algrøy! Vi har ope torsdag og fredag kl. 10.00 – kl. 15.00 og laurdag frå kl. 10.00 – 14.00. Vi er i full gang med slakting no og har mykje godt ferskt kjøt. Vi deltek også på Bondens Marked i Bergen på laurdag.