Sommer!

Strilalam holder sommerlukket i juli og frem til og med 25 august.
Litt ferie trenger vi, og så går tiden med til å høste vinterfòr til dyrene våre.

Strilalam holder sommerlukket i juli og frem til og med 25 august.
Litt ferie trenger vi, og så går tiden med til å høste vinterfòr til dyrene våre.