På denne sida finn du skjema for innmelding av individ til slakt, og skjema for skinnretur. Hugs å fylle dei ut på førehand, og lever dei samstundes som du leverar dyra.
NB! Skjemaet for returskinn må leverast i 2 eksemplar.

Vel PDF-versjonen for å få eit skjema til å skrive ut før utfylling, eller Word-versjonen for å få eit skjema til å fylle ut i eit skriveprogram på pc-en din.

Individliste:

Skinnretur: