Hei! På grunn av det flotte veret vi har hatt i det siste, har det minka på maten på fjellbeitene. Derfor er sauesankinga framskunda til denne helga for dei fleste av oss i Strilalam. Difor klarer vi diverre ikkje å vera på Bondens Marked, eller å ha butikken ope på Algrøy laurdag 28.08. God helg!