Sjelen vår: Gårdbrukerene

Strilalam SA ble stiftet i oktober 2006, og eies i dag av seks gårdbrukere. Strilalam er kortreist og lokalt foredlet kjøtt fra Sotra og omegn. Det er kjøtt produsert med omtanke i alle ledd!

Tror du på kortreist mat og naturlig matproduksjon helt vest mot havet? Det gjør vi. Så inderlig. Det vil du merke og smake.

Svein

Bor på Straume og har en flokk ​med norsk kvit sau. Svein har også kalver på oppfôring.

Evelyn og Jan Håkon

Holder til på Skoge. De har en flokk med norsk kvit sau, blæset sau og farga spæl. Hos dem kan du også treffe på Embla og tre gjeterhunder.

Solfrid og Terje

De driver gård på Skoge med både norsk kvit sau og villsau. Hos dem finner du også noen høner og ender .

Elin og Sturle Minde

Elin og Sturle driver Ulveseth-tunet aktivitetsgård, hvor de har en stor flokk med norsk kvit sau og spælsau. På gården finner du også hest, hunder og noen smådyr som høns, kaniner og marsvin for elevene.

Kristofer Lie

Kristofer

Driver Leitet gard og Steffi Støva. På gården til Kristofer finner vi både hest, gris, høns, kanin og sauer. Han har noen spælsau og en stor flokk med villsau. Villsauen har flotte beiter oppe ved Fjell festning.

Vest i havet

Sverre

Holder til ute på Algrøy, hvor han har en flokk med norsk kvit sau.