Gode kunder, vener og samarbeidspartnarar! Vi legger ned, men vi deltek på Bondens Marked 26.08. og Matfestivalen i Bergen, 01.09. og 02.09. Håper vi ser deg!

Kan vere eit bilete av tekst

Kan vere eit bilete av tekst